VERKTYGSLÅDA

Inom ramen för projektet TALKO Österbotten utvecklar vi  tillsammans med föreningar och andra nyckelpersoner ett föreningsutvecklingskoncept som fokuserar på organisationsstruktur och kommunikation.

I vår verktyglåda hittar du många olika verktyg och tips som kan hjälpa er förening. Ni väljer själva om ni vill använda er av alla eller några få verktyg. Verktygslådan uppdateras allt efter att verktygen blir klara.

 

Det är möjligt att fylla i  verktygen online eller printa ut  och fylla i för hand.

WORKSHOPAR

Vill er förening delta i en workshop? Vi erbjuder avgiftsfria föreningsutvecklingsworkshopar.

Mer information hittar du här.

DEL 1 ORGANISATIONSSTRUKTUR

C

NÄR?

Planera verksamheten genom att

fylla i föreningens årsklocka 

A

VARFÖR?

Varför finns vår förening?

Beskriv föreningens syfte

B

VEM GÖR VAD?

Strukturera och dokumentera föreningens verksamhet

DEL 2

Utveckling & PROBLEMLÖSNINg

A

ANALYSERA

Analysera verksamheten och

identifiera utmaningar och utvecklingsmöjligheter

B

HITTA LÖSNINGAR

Gå in på djupet.

Få förståelse för behovet eller problemet och hitta föreningsspecifika lösningar

C

GÖR EN PLAN

Utarbeta en konkret plan

Gå till arbetsbladen

DEL 3

Extern & intern kommunikation

A

VARFÖR?

Vad är målet med vår kommunikation?

B

VEM? VAD? HUR?

Vem vill vi nå? Vad är budskapet?

Hur når vi personerna?

Vilka kanaler ska vi använda?

C

PLAN

Utarbeta en konkret kommunikationsplan

VERKTYG & TIPS - SPECIFIKA UTMANINGAR

TALKO & ENGAGEMANG

? möjligheter till kortare engagemang. Passa in i nutidsmänniskans  vardag ?

GENERATIONSSKIFTE

hjkvhsdkjvhsdv

vhjdjvisdojvsd

vjsdvjsojlo

DIGITALISERING

agsakcgkajscjkasbcjka

cjkasljcasljcaskl

MEDLEMMAR

Hur rekryterar vi nya medlemmar?

Hur aktiverar vi exixterande medlemmar

?KOMMUNIKATION?

Glädjen och vi-andan i föreningen? Talar vi positivt eller negativt om föreningens verksamhet och varandra? 

???

agsakcgkajscjkasbcjka

cjkasljcasljcaskl