FÖRENINGSUTVECKLING

Inom ramen för projektet TALKO Österbotten utvecklar vi  tillsammans med föreningar och andra nyckelpersoner i svenska Österbotten ett föreningsutvecklingskoncept fokuserat på organisationsstruktur och kommunikation.

Vi erbjuder  avgiftsfria workshoppar i  föreningsutveckling under våren och hösten 2020.  Workshopparna skräddarsys så att det passar er förenings behov av social distansering.

Vi kan alltså ordna både digitala och fysiska träffar.

 

Ta kontakt om ni vill delta! Vi arbetar gärna med så många föreningar som möjligt!

Vår verktyglåda lanseras senare i år. Där  hittar du många olika verktyg som kan hjälpa er förening.

Ni väljer själva vilka verktyg ni vill testa i er förening. Förutom processer som stöder  i organisationsstrukturering och kommunikation kommer verktygslådan innehålla verktyg och tips som behandlar specifika utmaningar som föreningar ofta står inför.

Workshopprocess

Workshoppen är indelad i olika delar.  Vi arbetar i första hand med en enskilda föreningar och kan därför skräddarsy workshoppen så att den passar era behov, både gällande innehåll och sättet vi träffas. 

Nedanför ser ni vad vi tar upp under workshopparna.

DEL 1

ORGANISATIONS-

STRUKTUR

ORGANISATIONSSTRUKTUR

VARFÖR?

Varför finns vår förening?

Beskriv föreningens syfte.

VEM GÖR VAD?

Strukturera och dokumentera föreningens verksamhet.

NÄR?

Planera verksamheten genom att

fylla i föreningens årsklocka.

Utveckling & PROBLEMLÖSNINg

ANALYSERA

Analysera verksamheten och

identifiera utmaningar och utvecklingsmöjligheter. 

HITTA LÖSNINGAR

Gå in på djupet.

Få förståelse för behovet eller problemet och hitta föreningsspecifika lösningar.

GÖR EN PLAN

Utarbeta en konkret plan. 

Extern & intern kommunikation

VEM & VAD?

Vem vill vi nå? Vad vill vi kommunicera?

HUR?

Hur når vi personerna?

Genom vilka kanaler?

PLAN

Utarbeta en konkret kommunikationsplan

KontaKtA OSS

Ta kontakt om ni vill veta mera eller om er förening är intresserad av att delta i våra workshoppar! 

Ni kan ringa, skicka email eller fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan genom att klicka här.