TALKO ÖSTERBOTTEN

Vad är viktigt för er förening? Hinner ni med allt? TALKO Österbotten hjälper er organisera föreningens administration så att ni har mer tid för det roliga!

Spela videoklipp

Kort om projektet

TALKO Österbotten ingår i projekthelheten TALKO och genomförs av Centria ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia. I projekthelheten ingår även tre projekt i Sverige som genomförs av Leader Höga kusten, Leader Lappland 2020 och Leader Polaris. Målet för samtliga projekt i helheten är att stötta och utveckla den ideella sektorn.

TALKO Österbottens fokusområden är organisationsstruktur och kommunikation. För att nå målsättningen att hjälpa föreningar och nutidsmänniskan att bättre möta varandra har vi i projektet, tillsammans med målgrupperna, utarbetat verktyg och workshoppar.

TALKO Österbotten finansieras av Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV, Svensk-Österbottniska samfundet och Letterstedtska föreningen.

PROJEKTISTA Lyhyesti suomeksi

TALKO Österbotten on paikallinen projekti, joka kuuluu kansainväliseen TALKO- projektikokonaisuuteen. Järjestäjinä toimivat Centria-ammattikorkeakoulu sekä Yrkeshögskolan Novia. Rahoittajina ovat Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV, Svensk-Österbottniska samfundet sekä Letterstedtska föreningen.

Tukeaksemme kolmannen sektorin toimintaa ja jäsenten osallistumista olemme työstäneet uusia mukautettuja toimintamalleja ja viestintästrategioita

TA KONTAKT

Vill du veta mer? Har du frågor eller synpunkter?

Ta gärna kontakt genom att fylla i kontaktformuläret nedan.

Mona Groop-Sjöholm

+358 40 621 1887 
mona.groop-sjoholm@centria.fi

Malin Winberg

+358 50 471 5187
malin.winberg@novia.fi