Om Projektet

TALKO Österbotten är ett lokalt projekt som ingår i den transnationella projekthelheten TALKO.  Genomförare av projektet är Centria-ammattikorkeakoulu Oy och Yrkeshögskolan Novia. Finansiärerna är Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV och Svensk-Österbottniska samfundet.   

 

I helheten ingår även tre andra parallella lokala delprojekt i Sverige, ägda av Leader Höga Kusten, Leader Lappland 2020, samt Leader Polaris. Målet för samtliga projekt är att stötta och utveckla den ideella sektorn, med utgångspunkt i problemformuleringen att det är en utmaning för den ideella sektorn att hänga med i den snabba samhällsutvecklingen. Genom samarbete har samtliga partners möjlighet att dra nytta av varandras styrkor, erfarenheter och nätverk. 

TALKO Österbottens fokusområde är organisationsstruktur och kommunikation. En av de största utmaningarna i föreningslivet idag är svårigheterna att aktivera befintliga och rekrytera nya medlemmar. 

För att hjälpa den ideella sektorn och samtidsmänniskan att hitta varandra jobbar vi i projektet tillsammans med målgruppen med att utveckla nya, anpassade verksamhetsmodeller och kommunikationsstrategier för föreningsverksamhet. 

Målet är att föreningar i våra projektområden ska uppgradera sin verksamhet, så att de bättre möter dagens samhälle, vilket tryggar föreningarnas framtid och på samma gång säkrar det sociala kapitalet. 

Aktiviteter för att nå projektmålen

Alla delprojekt utvecklar och testar metoder och modeller lokalt, för att sedan samlas till gemensamma workshoppar.  Slutresultatet är ett gemensamt material kring utveckling av den ideella sektorn som kommer att användas och spridas i både Finland och Sverige. 

 

Fokusområden uppdelas enligt följande: (Klicka på understrukna länken för mer information)

Projekttid

1.3.2019-31.8.2021

Projektområde

Svenska Österbotten

 

AKTUELLT

VINTERN  2020- 2021

Vi utvecklar ett verktyg med fokus på strukturering, idégenerering och kommunikation både gällande styrelsearbete och övrig föreningsverksamhet. Tanken är att verktyget ska hjälpa föreningar hitta konkreta och föreningsspecifika lösningar. 

Vi utvecklar detta verktyg genom att arbeta tillsammans med föreningar så vi vill gärna träffa så många föreningar vi bara hinner! 

Om du är medlem i en förening som vill delta i projektet, ta gärna kontakt med oss!

 

FÖLJ OSS!

  • Facebook
  • Instagram
 

TA KONTAKT

Vill du veta mer om projektet?

Vill din förening delta i projektet?

Har du idéer, frågor eller synpunkter?

Ta gärna kontakt genom att fylla i kontaktformuläret nedan

Mona Groop-Sjöholm

Projektledare

Yrkeshögskolan Centria

mona.groop-sjoholm@centria.fi

Tel: +358 40 621 1887 

Malin Winberg

Projektledare

Yrkeshögskolan Novia

malin.winberg@novia.fi

Tel: +358 50 471 5187

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

KontaKtA OSS

Mona Groop-Sjöholm

mona.groop-sjoholm@centria.fi

Tel: +358 40 621 1887 

Malin Winberg

malin.winberg@novia.fi

Tel: +358 50 471 5187

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon