bilden föreställer logon för: Leader Österbotten, Landsbyggd 2020, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk österbottniska samfundet.

Om Projektet

TALKO Österbotten är ett lokalt projekt som ingår i den transnationella projekthelheten TALKO.  Genomförare av projektet är Centria-ammattikorkeakoulu Oy och Yrkeshögskolan Novia. Finansiärerna är Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV och Svensk-Österbottniska samfundet.   

 

I helheten ingår även tre andra parallella lokala delprojekt i Sverige, ägda av Leader Höga Kusten, Leader Lappland 2020, samt Leader Polaris. Målet för samtliga projekt är att stötta och utveckla den ideella sektorn, med utgångspunkt i problemformuleringen att det är en utmaning för den ideella sektorn att hänga med i den snabba samhällsutvecklingen. Genom samarbete har samtliga partners möjlighet att dra nytta av varandras styrkor, erfarenheter och nätverk. 

TALKO Österbottens fokusområde är organisationsstruktur och kommunikation. En av de största utmaningarna i föreningslivet idag är svårigheterna att aktivera befintliga och rekrytera nya medlemmar. 

För att hjälpa den ideella sektorn och samtidsmänniskan att hitta varandra jobbar vi i projektet tillsammans med målgruppen med att utveckla nya, anpassade verksamhetsmodeller och kommunikationsstrategier för föreningsverksamhet. 

Målet är att föreningar i våra projektområden ska uppgradera sin verksamhet, så att de bättre möter dagens samhälle, vilket tryggar föreningarnas framtid och på samma gång säkrar det sociala kapitalet. 

Aktiviteter för att nå projektmålen

Alla delprojekt utvecklar och testar metoder och modeller lokalt, för att sedan samlas till gemensamma workshoppar.  Slutresultatet är ett gemensamt material kring utveckling av den ideella sektorn som kommer att användas och spridas i både Finland och Sverige. 

 

Fokusområden uppdelas enligt följande: (Klicka på understrukna länken för mer information)

Projekttid

1.3.2019-31.8.2021

Projektområde

Svenska Österbotten

 

AKTUELLT

DELTA I EN WORKSHOP
med fokus på medlemsrekrytering och -vård!

 

Välkommen!  Utveckla din förening med hjälp av våra verktyg.

Inom projektet TALKO Österbotten har vi tagit fram olika verktyg för föreningsutvecklingsarbete. Nu har du möjlighet att delta i en avgiftsfri digital workshop med fokus på medlemsrekrytering och -vård.

 

 

NÄR?

Vi ordnar två tillfällen:

Onsdag 14.4 kl.15-17

Onsdag 21.4 kl.18-20

 

Workshoppen hålls via Zoom och tar 2h inklusive paus

Klicka här för att se schemat för workshopparna.

VAD GÅR DET UT PÅ?

​De senaste 20 åren har beteende och livsstil i samhället förändrats och tempot har ökat. Föreningar kan behöva se över sin verksamhet för att bättre kunna möta och vara lyhörd för dagens människor och deras behov. ​

Genom workshoppen får du en överblick över vilka bitar av ni i er förening behöver arbeta vidare med.

Under workshoppen gör vi en övning där deltagarna får uppleva sin förening ur medlemmens perspektiv. Vi stöder även deltagarna att gå igenom alla delar av medlemsrektyreringsprocessen. ​

VEM KAN DELTA?

Föreningsrepresentanter, föreningsaktiva eller hela styrelser.

ANMÄL DIG HÄR!

Du kan anmäla dig genom att fylla i kontaktformuläret nedan. Det finns ett begränsat antal platser per workshop så anmäl dig så fort som möjligt för att garantera att du ryms med.

Vi bekräftar din anmälan per email senast följande vardag.

 

Välj workshop

Tack för din anmälan!

FÖLJ OSS!

  • Facebook
  • Instagram
 

TA KONTAKT

Vill du veta mer om projektet?

Vill din förening delta i projektet?

Har du idéer, frågor eller synpunkter?

Ta gärna kontakt genom att fylla i kontaktformuläret nedan

Tack för att du tog kontakt!

Mona Groop-Sjöholm

Projektledare

Yrkeshögskolan Centria

mona.groop-sjoholm@centria.fi

Tel: +358 40 621 1887 

Malin Winberg

Projektledare

Yrkeshögskolan Novia

malin.winberg@novia.fi

Tel: +358 50 471 5187

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon