medlemmar

Hur välkomnar ni nya medlemmar? Har ni regelbunden kontakt med era medlemmar?
Skulle ni kunna utveckla nya sätt att engagera intresserade?

En av utmaningarna i föreningslivet är att aktivera befintliga och rekrytera nya medlemmar. För att kunna möta och vara lyhörd för dagens människa och hennes behov kan föreningar behöva anpassa sin verksamhet. Ett genomtänkt system för medlemsvärvning och medlemsvård underlättar detta för föreningar.

Det ska vara enkelt att engagera sig i en förening och tydligt vad som förväntas av en.

verktyg

TALKO-verktyget Medlemshjulet är inspirerat av customer loyalty lifecycle.  Verktyget är ett självutvärderingsverktyg med frågor relaterade till medlemsrekrytering och -vård. Genom verktyget kommer ni fram till konkreta förbättringsförslag och upptäcker vilka delar som ni i er förening behöver arbeta vidare med.

Med hjälp av verktyget Medlemsresan har ni möjlighet att uppleva föreningen ur medlemmens eller användarens perspektiv. Verkyget är en variant av en kundresa där man analyserar kontaktpunkterna mellan medlem och förening. Ni identifierar på så sätt sådant som bör ses över, utvecklas eller arbetas vidare med för att göra medlemmens upplevelse mer positiv.

TALKO Höga kusten, delprojekt i TALKO helheten, har utarbetat ett workshopkoncept fokuserat på att få unga delaktiga i föreningsliv och samhälle.  För mer information gå till: www.ungasdelaktighet.se

Medlemshjulet

VERKTYG

INSTRUKTIONER & TIPS

Medlemsresa

VERKTYG

INSTRUKTIONER & TIPS

UNGAS DELAKTIGHET

Ungasdelaktighet.se

INSTRUKTIONER & TIPS