Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande – www.talkoosterbotten.fi

Webbplatsen och dess innehåll omfattas av EU:s tillgänglighetsdirektiv, eftersom projektet ägs eller görs i samarbetet med Yrkeshögskolan Novia. Projektets webbplats har publicerats 1.2.2020 och strävar efter att uppnå standarden för WCAG 2.1 AA-nivån.  

Målsättningen är att webbplatsen är tekniskt tillgänglig, innehållet förståeligt och att den fungerar för alla användare.  

Webbplatsen uppnår en stor del av kraven för AA-nivån. Följande saker jobbar vi ännu med:  

  • Sidan innehåller länkar till PDF dokument. Vi arbetar med att göra alla PDF dokument tillgängliga.

  • Instagramflödet har ingen alt text

  • Tab-navigering fungerar inte optimalt.

Om du märker andra brister i webbplatsens tillgänglighet så kan du meddela om bristerna i detta formulär https://www.novia.fi/om-oss/tillganglighet på Yrkeshögskolan Novias webbplats. 

Vi besvarar feedbacken inom 2 veckor.

Vi jobbar aktivt med att förbättra tillgängligheten på webbplatsen.   

Tillgänglighetsutlåtandet har uppgjorts  22.9.2020