KOMMUNIKATION

Tempot i samhället ökar och konkurrensen om synlighet är stor. Det är viktigt för föreningar att kommunicera på ett sånt sätt så det blir tydligt både vad föreningen gör, men också vad föreningen står för och vilka värderingar som är viktiga. Att på förhand göra en kommunikationsplan där man kommer överens om strukturen och rutiner kring detta underlättar.  Att fundera igenom vilken kanal som passar för vilken målgrupp gör kommunikationen smidigare. 

 

Det är också viktigt att hitta en balans i infoflödet. För mycket info kan bli överväldigande för mottagaren och för lite info kan leda till att man tror att föreningen inte har nån verksamhet. 

 

verktyg

TALKO bygger vidare på resultatet av projektet FöreningsKICK (2016-2018). I projektet skapades verktyg för föreningsutveckling som samlades på en verktygsduk. 

Med FöreningsKICKs Kommunikationsplan reder ni ut följande frågor: Vem behöver vi kommunicera med? Vad behöver vi kommunicera? Var behöver vi kommunicera?

TALKO kartan utvecklades av delprojektet TALKO Lappland. Verktyget är ett spel som underlättar dialogen mellan olika partneroch finns i både fysisk och digital form. för mer information gå till: www.talkolappland.se/workshop/

kOMMUNIKATIONSPLAN - FÖRENINGSKICK

ARBETSBLAD

INSTRUKTIONER & TIPS

Klicka här för att komma till verktygsduken i sin helhet.
Klicka här för att komma till FöreningsKICKs Youtube kanal var alla instruktionsvideor finns samlade.

TALKO Lappland 2020 - TALKOKARTAN

ARBETSBLAD

INSTRUKTIONER & TIPS