Lyhyesti suomeksi

TALKO Österbotten (Pohjanmaa) on paikallinen projekti, joka kuuluu kansainväliseen TALKO-projektikokonaisuuteen. Järjestäjinä toimivat Centria-ammattikorkeakoulu Oy sekä Yrkeshögskolan Novia. Rahoittajina ovat Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV (Svenska Folkskolans Vänner) Svensk-Österbottninska samfundet sekä Letterstedtska Föreningen.

Kokonaisuuteen kuuluu myös kolme muuta paikallista osaprojektia Ruotsissa, joita vetävät Leader Höga Kusten, Leader Lappland 2020 sekä Leader Polaris. Kansainvälisen yhteistyön kautta kaikilla kumppaneilla on mahdollisuus hyötyä toistensa vahvuuksista, kokemuksista ja verkostoista.

Nopeasti muuttuva yhteiskunta luo paineita myös yhdistys- ja järjestökentälle. Projektin päämääränä on tukea ja kehittää kolmatta sektoria vastaamaan nykyajan haasteisiin.

TALKO Österbottenin fokusalue on organisaatiorakenne ja viestintä. Yhdistystoiminnan yksi suurimmista haasteista tänä päivänä on jo olemassa olevien jäsenten aktivointi sekä uusien jäsenten rekrytointi.

Tukeaksemme kolmannen sektorin toimintaa ja jäsenten osallistumista olemme työstäneet uusia mukautettuja toimintamalleja ja viestintästrategioita.

Päämääränä on projektialueen yhdistysten toimintojen uudistaminen niin, että ne palvelevat yhdistyksiä ja yhdistysaktiiveja oikealla tavalla nykypäivän yhteiskunnassa. Tavoitteena on yhdistysten tulevaisuuden ja sosiaalisen pääoman turvaaminen

Kehitystyötä yli rajojen

Kansainvälisessä projektissa kaikki osapuolet ovat testanneet eri menetelmiä ja malleja paikallisesti. Rajatylittävissä työpajoissa menetelmiä on työstetty eteenpäin. Lopputuloksena on syntynyt yhteinen aineisto kolmannen sektorin kehittämiseksi. Sitä voidaan käyttää ja levittää niin Suomessa kuin Ruotsissakin.

 

Fokusalueet jakautuivat seuraavasti: (Klikkaa linkkiä saadaksesi lisätietoa ruotsiksi)

Projektiaika
1.3.2019-31.8.2021

Projektialue Suomessa
Ruotsinkielinen Pohjanmaa