Lyhyesti suomeksi

TALKO Österbotten (Pohjanmaa) on paikallinen projekti, joka kuuluu kansainväliseen TALKO projektikokonaisuuteen. Järjestäjinä toimii Centria-ammattikorkeakoulu Oy sekä Yrkeshögskolan Novia. Rahoittajina toimii Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV (Svenska Folkskolans Vänner) sekä Svensk-Österbottninska samfundet.

Kokonaisuuteen kuuluu myös kolme muuta paikallista osaprojektia Ruotsissa, jotka Leader Höga Kusten, Leader Lappland 2020 sekä Leader Polaris omistavat. Projektien päämäärä on tukea ja kehittää kolmatta sektoria, lähtökohtana sektorin haasteellisuus pärjätä nopeassa yhteiskunnallisessa kehityksessä. Yhteistyön kautta kaikilla yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus hyötyä toistensa vahvuuksista, kokemuksista ja verkostoista.

TALKO Österbottenin fokusalue on organisaatiorakenne ja viestintä. Yhdistystoiminnan yksi suurimmista haasteista tänä päivänä on jo olemassa olevien jäsenten aktivointi sekä uusien jäsenten rekrytointi.

Tukeaksemme kolmannen sektorin ja nykyihmisen kohtaamisessa työstämme yhdessä kohderyhmän kanssa uusia mukautettuja toimintamalleja ja viestintästrategioita yhdistystoiminnalle.

Päämääränä on projektialueen yhdistysten toimintojen uudistaminen niin, että ne paremmin palvelevat nykypäivän yhteiskuntaa, mikä sinänsä turvaa yhdistysten tulevaisuuden ja sosiaalisen pääoman.

Toiminnat, joilla päämäärä saavutetaan

Kaikki osaprojektit kehittävät ja testaavat eri metodeja ja malleja paikallisesti ja kokoontuvat sen jälkeen yhteisiin työpajoihin. Lopputuloksena on yhteinen aineisto kolmannen sektorin kehittämiseksi, jota voidaan käyttää ja levittää niin Suomessa kuin Ruotsissakin.

Fokusalueet jaetaan seuraavasti: (Klikkaa linkkiä saadaksesi lisätietoa ruotsiksi)

Projektiaika
1.3.2019-31.8.2021

Projektialue
Ruotsinkielinen Pohjanmaa