VARFÖR FÖRENINGSUTVECKLING?

Det kan vara en utmaning för föreningar att hänga med i dagens snabba samhälleliga utveckling. Förväntningarna på den verksamhet föreningar erbjuder erbjuder liksom också kraven som användaren ställer angående kommunikation och information ...

Föreningslivet ska ge mer än det tar och. En stor del av föreningsarbetet är gjort genom frivilligarbete. Vi har i och med projektet haft möjlighet att undersöka behoven hos målgruppen och tillsammans med målgruppen arbeta fram verktyg som ska hjälpa föreningarna i sitt arbete.

Administartionen är föreningens ryggrad. Vi uppmuntrar därför föreningar att börja sitt utvecklingsarbete genom att göra en nulägesanalys av organsiationsstrukturen och arbetsfördelningen.

Vi ber sedan deltagarna  se över och utvärdera.  Genom att fråga sig själva hur det känns och öppna upp för diskussion identifieras utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Som stöd i det arbete som följer finns en Toolbox med verktyg, metoder och goda råd.  

PROCESSLEDARE

Utvecklingsarbetet fungerar bäst om någon tar sig an rollen som processledare. Processledaren kan vara någon utomstående eller en person från föreningen.

Något om att processledarens roll inte betyder att de inte kan vara med i själva arbetet utan hdsjkhvflkdshfvlhfv

Ska du vara processledare? klicka här för mer information

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Administrationen är föreningens ryggrad... bla blabl

Börja därför utveckligsarbetet med att med att gå igenom organisationsstrukturen och arbetsfördelningen som den ser ut idag.

Genom denna analys kan du identifiera utmaningar och utvecklingsmöjligheter som du kan ta vidare till nästa steg av utvecklingen.

TOOLBOX

Som stöd i det arbete som följer finns en Toolbox med verktyg, metoder och goda råd. 

gjkrhgkjerhjkglerhgrklhgielr 

Verksamhet

kort beskrivning av vad vi menar, 

sen då de klickar kommer de till stöd kort, info videor, podd, tips?

Kommunikation

Kort förklarning om vad vi menar med kommunikation. sen ska vi live as we learn och kanske länka till färdiga verktyg... exempelvis föreningskick (eventuellt omarbeta) och marknadsföringsplaner och storytelling

Medlemsvård &

Engagemang

Kort förklarning om vad vi menar.

Dåde klickar kunde vi presentera kugghjulet, och visa videor med lyckade tips och saker att tänka på. även länka till ungas engageman TALKO höga kusten och även lappland.. :)

Administration & Styrelsearbete

kort info text.

Då de sen klickar här kunde de tas tex till en sida med stödkorten och kanske lite ledande frågor och exempel?

Problemlösning

kort beskrivning av vad vi menar, 

sen då de klickar kommer de till stöd kort, info videor, podd, tips?

????

Kort förklarning om vad vi menar med kommunikation. sen ska vi live as we learn och kanske länka till färdiga verktyg... exempelvis föreningskick (eventuellt omarbeta) och marknadsföringsplaner och storytelling

Vi kanske inte behöver 

så många

Kort förklarning om vad vi menar.

Dåde klickar kunde vi presentera kugghjulet, och visa videor med lyckade tips och saker att tänka på. även länka till ungas engageman TALKO höga kusten och även lappland.. :)

6 räcker säkert

gdhawjwej

alltså 3x3

KontaKtA OSS

Mona Groop-Sjöholm

mona.groop-sjoholm@centria.fi

Tel: +358 40 621 1887 

Malin Winberg

malin.winberg@novia.fi

Tel: +358 50 471 5187

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon